Stor kopp för tedrickaren lite mindre till kaffedrickaren